Newsroom

17.03.2020

Reakcja MAHLE na koronawirusa

Jak tylko ujawniła się sytuacja rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie, firma MAHLE niezwłocznie powiadomiła swoich pracowników na całym świecie i wyjaśniła związane z nią ryzyko, a także zasady postępowania i środki bezpieczeństwa. Bardzo uważnie obserwujemy bieżące zmiany, a także zalecenia WHO, a także oficjalne zalecenia w poszczególnych krajach i regularnie informujemy naszych pracowników o rozwoju sytuacji za pośrednictwem naszych wewnętrznych kanałów komunikacji. Nasze obecne zasady oparte są na zaleceniach Instytutu Roberta Kocha. Na przykład w MAHLE obowiązuje obecnie ogólny zakaz podróży, który wymaga szczególnego procesu zatwierdzenia w przypadku podróży, które są niemożliwe do uniknięcia. Generalnie zachęcamy naszych pracowników do pracy z domu (o ile to możliwe). Spotkania odbywają się przede wszystkim bez potrzeby fizycznej obecności; w przypadku spotkań wymagających obecności fizycznej obowiązują jasno określone zasady, których należy przestrzegać. Ponadto, każdy pracownik, który był w którymkolwiek z regionów oficjalnie wskazanych jako obszary ryzyka, musi zawsze czekać 14 dni przed powrotem do pracy w danej lokalizacji MAHLE.