Newsroom

Informacje dotyczące ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej www.mahle.com

Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”):

MAHLE GmbH (“My”)
Pragstraße 26 - 46
D-70376 Stuttgart

e-mail: info@mahle.com

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych:

MAHLE GmbH
Pełnomocnik koncernu ds. ochrony danych osobowych
Dr Alexander Deicke
70376 Stuttgart
Niemcy
E-mail: cdpo@mahle.com

Przetwarzanie danych osobowych w celu rozsyłania newsletterów

W oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) chętnie informujemy o aktualnościach za pomocą oferowanego na stronie internetowej newslettera.

W celu wysłania newslettera należy podać obowiązkowe dane (np. nazwisko i adres e-mail) oraz można podać i przesłać dalsze dobrowolne dane. Po przekazaniu adresu e-mail, Użytkownik otrzymuje od nas wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail, w której należy kliknąć link potwierdzający w celu weryfikacji podanego adresu e-mail (tzw. procedura double opt-in).

Dane Użytkownika są przechowywane przez nas wyłącznie w celu przesyłania naszego newslettera. Ponadto zapisujemy adres IP użytkownika oraz datę rejestracji, aby w razie wątpliwości móc udowodnić rejestrację w usłudze newslettera. Ponadto w celu zbadania poziomu skuteczności naszego newslettera zbieramy dane o tym, czy newsletter jest otwierany, kiedy jest otwierany i jakie linki są klikane.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając link rezygnacji z subskrypcji newslettera, który znajduje się w stopce newslettera.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Jeżeli Użytkownik skontaktuje się z nami (np. poprzez formularze kontaktowe), przechowujemy jego dane w celu przetwarzania jego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na wypadek dalszej korespondencji. W przeciwnym razie dane Użytkownika zostają usunięte po rozpatrzeniu jego zapytania. Powyższe nie dotyczy danych, co do których istnieją prawne lub wyznaczone w inny sposób zobowiązania do ich przechowywania.

Stosowanie plików cookie

Pliki cookie to małe pliki, które odwiedzana przez Użytkownika strona internetowa umieszcza na urządzeniu stacjonarnym, notebooku lub urządzeniu mobilnym. Na tej podstawie możemy np. stwierdzić, czy doszło już do połączenia pomiędzy urządzeniem Użytkownika a naszymi stronami internetowymi, jaki język lub inne ustawienia preferuje Użytkownik. Pliki cookie mogą również przetwarzać dane osobowe.

Używamy plików cookie (tzw. „koniecznie niezbędnych plików cookie” oraz „analitycznych plików cookie”), aby rozpoznać zainteresowania Użytkownika dotyczące użytkowania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych i wykorzystać te informacje do poprawy wyglądu stron internetowych i uczynienia ich jeszcze bardziej przyjaznymi dla Użytkownika.

a) „koniecznie niezbędne pliki cookie”

„Koniecznie niezbędne pliki cookie” są niezbędne do realizacji podstawowych funkcji strony internetowej. Tych plików cookie nie można dezaktywować. Jeżeli Użytkownik dezaktywuje w swojej przeglądarce zapisywanie plików cookie, niektóre funkcje mogą być niedostępne i/lub strona internetowa może nie być wyświetlana poprawnie. Te pliki cookie to:

NazwaCelOkres obowiązywania
cookiesession1Zlicza liczbę sesji i przypisuje każdemu odwiedzającemu anonimowy identyfikator. Do końca sesji
JSESSIONIDZlicza liczbę sesji i przypisuje każdemu odwiedzającemu anonimowy identyfikator.Do końca sesji
cookieConsentPrzechowuje informację, czy Użytkownik potwierdził informację dotyczącą plików cookie. 1 rok
cookiePolicyPrzechowuje informację, czy Użytkownik potwierdził informację dotyczącą plików cookie.1 rok

b) „analityczne pliki cookie”

„Analitycznych plików cookie” używamy, aby rozpoznać zainteresowania Użytkownika dotyczące użytkowania oraz szczególnie popularne obszary naszych stron internetowych i wykorzystać te informacje do poprawy wyglądu stron internetowych i uczynienia ich jeszcze bardziej przyjaznymi dla Użytkownika. Zgodę na użytkowanie „analitycznych plików cookie” można wyrazić, klikając:

Zaakceptuj wszystko

Zgodę na użytkowanie „analitycznych plików cookie” można w każdej chwili odwołać, klikając:

Odrzucić wszystko

Te pliki cookie to:

Nazwa CelOkres obowiązywania
universalClickIdZapisuje ostatnie kliknięcie. 1 godzina
_gaSłuży do rozróżnienia osób odwiedzających.2 lata
_gidZapisuje zachowanie osób odwiedzających24 godziny
_DC_gtm_UA-*Służy do kontroli ładowania tagu Google. 1 minuta
_gat_UA-*Służy do monitorowania i dławienia szybkości żądań na serwerach.1 minuta
_galiSłuży do poprawy dokładności raportów. 1 minuta
_gcl_auMierzy efektywność reklam3 miesiące
_acdurationMierzy czas odtwarzania wideoDo końca sesji

Korzystanie z Google Analytics

Na naszej stronie internetowej używamy „Google Analytics”. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics wykorzystuje opisane powyżej analityczne pliki cookie. Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zebrane dane są dla nas jako administratora tej strony internetowej anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkowników.

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika jest, przed przekazaniem do USA, skracany przez firmę Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach będących stronami porozumienia o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach następuje przesłanie pełnego adresu IP na serwer firmy Google w USA i tam zostaje on skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej firma Google będzie używać tych informacji, aby analizować sposób korzystania Użytkownika ze strony internetowej, tworzyć raporty o aktywności Użytkownika na stronach internetowych oraz świadczyć inne usługi na rzecz administratora strony internetowej związane z korzystaniem z tej strony oraz Internetu.

Zawarliśmy z firmą Google umowę na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili można zrezygnować z przetwarzania danych przez Google za pomocą wtyczki Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub poprzez dokonanie ustawień dotyczących https://adssettings.google.com/authenticated wyświetlania reklam.

Korzystanie z Wtyczki społecznościowe

Wtyczki społecznościowe łączą stronę internetową z portalami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter i Google Plus. Wtyczki mediów społecznościowych są zintegrowane ze stronami internetowymi, a treści są udostępniane na innych kanałach społecznościowych. Wtyczki to małe przyciski, przykładowo przycisk Facebook „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij” z Twitter, Google, Instagram itd. W ten sposób można również śledzić aktywność Użytkowników, którzy nie są zalogowani lub nie są Użytkownikami tych serwisów. Jest to związane z tym, że poprzez samo wywołanie tych stron, dane Użytkownika są automatycznie przekazywane do kanałów sieci społecznościowych, które są reprezentowane na stronie .

Korzystanie z AdmiralCloud

Na naszej stronie internetowej korzystamy z filmów wideo z serwisu „AdmiralCloud”. Dostawcą tej usługi jest mmpro.film- und medienproduktion GmbH, Fidicinstraße 3, 10965 Berlin, Niemcy. AdmiralCloud to platforma umożliwiająca m.in. odtwarzanie plików audio i wideo.

Jeżeli użytkownik wywołuje jedną ze stron na naszej witrynie internetowej, zintegrowany na niej odtwarzacz nawiązuje połączenie z serwisem AdmiralCloud, aby zapewnić techniczną transmisję pliku wideo lub audio. Podczas nawiązywania połączenia z serwisem AdmiralCloud dane są przekazywane do mmpro.film- und medienproduktion GmbH.

Korzystanie z serwisu AdmiralCloud ma na celu umożliwienie odpowiedniej prezentacji naszych ofert internetowych. Powyższe stanowi uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Cel i zakres gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez mmpro.film- und medienproduktion GmbH oraz odpowiednie prawa Użytkownika i możliwości ustawień w celu ochrony jego prywatności, znajdują się w Polityce Prywatności mmpro.film- und medienproduktion GmbH. Polityka Prywatności jest dostępna pod linkiem:

https://www.mmpro.de/datenschutz/

Korzystanie z Google Maps

Na naszej stronie internetowej używamy map z serwisu „Google Maps”. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga przetwarzania adresu IP.

Korzystanie z funkcji Google Maps ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert internetowych i łatwe wyszukanie miejsc podawanych przez nas na stronie internetowej. Powyższe stanowi uprawniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowania jest dostępnych w Polityce Prywatności firmy Google. Polityka Prywatności jest dostępna pod linkiem:

https://policies.google.com/privacy?hl=pl#intro

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Wizyta w mediach społecznościowych dotyczących naszej firmy

Jesteśmy dostępni w sieciach społecznościowych i na platformach, aby móc komunikować się z aktywnymi tam klientami, osobami zainteresowanymi i użytkownikami oraz informować ich o naszych usługach.

Zwracamy uwagę na fakt, że dane Użytkowników mogą być przetwarzane poza obszarem Unii Europejskiej. Może to stwarzać dla Użytkowników zagrożenia, na przykład poprzez utrudnienie dochodzenia ich praw.

Ponadto dane Użytkowników są zazwyczaj przetwarzane do celów badania rynku i reklamy. Przykładowo na podstawie zachowania Użytkowników i wynikających z niego zainteresowań Użytkowników można tworzyć profile użytkowania. Profile użytkowania można natomiast wykorzystywać np. do wyświetlania reklam w ramach platform i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom Użytkowników. W tym celu na komputerze Użytkowników są zapisywane z reguły pliki cookie, w których są zapisywane zachowania i zainteresowania użytkownika. Ponadto w profilach użytkowania mogą być także przechowywane dane, niezależnie od urządzeń używanych przez Użytkowników (w szczególności, jeżeli Użytkownicy są użytkownikami odpowiednich platform i są na nich zalogowani).

Szczegółowy opis danego przetwarzania danych i możliwości sprzeciwu (opt-out) można znaleźć w poniższych linkach odsyłających do danych usługodawców.

Także w przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenie praw Użytkowników wskazujemy, że najskuteczniej można ich dochodzić od dostawców. Tylko dostawcy mają w danym przypadku dostęp do danych Użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie środki i udzielać informacji. Jeżeli dany Użytkownik nadal potrzebuje informacji, może się zawsze zwrócić do nas.

Bezpieczeństwo

Poprzez środki organizacyjne i techniczne zapewniamy ochronę przetwarzanych przez nas danych Użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz przed dostępem osób nieuprawnionych. Podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa są zawsze dostosowane do najnowszego stanu techniki.

Usunięcie danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika usuwamy, gdy tylko przestaje obowiązywać cel, dla którego je gromadziliśmy i przetwarzaliśmy. Po tym czasie dane są przechowywane tylko wtedy, gdy jest to konieczne na podstawie ustaw, rozporządzeń lub innych przepisów prawnych Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którym podlegamy.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Zwracamy uwagę, że jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Użytkownikowi następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

  • prawo do informacji na podstawie art. 15 RODO
  • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO
  • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO
  • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych, może on w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Użytkownik może także w każdej chwili skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją oraz wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeżeli Użytkownik wniesie sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie obligatoryjnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych.

Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych użytkownika do momentu wniesienia sprzeciwu. Nie narusza również dalszego przetwarzania tych danych na innej podstawie prawnej, np. w celu spełnienia zobowiązań prawnych (patrz punkt „Podstawa prawna przetwarzania danych”).

Jeżeli Użytkownik jest zdania, że przetwarzanie danych osobowych narusza wymogi prawne, ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych zgodnie z art. 77 RODO.

Osoba kontaktowa

Jeżeli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych w firmie MAHLE lub chciałby skorzystać ze swoich praw do informacji lub złożenia oświadczenia jako osoba, której dane dotyczą, prosimy o kontakt z działem Corporate Data Privacy (CY) naszej firmy. Dział ten jest dostępny pod adresem e-mail: corporate.data.privacy@mahle.com lub można skorzystać z oficjalnego adresu – MAHLE International GmbH, Pragstraße 26-46, 70376 Stuttgart, Niemcy.

Ponadto Użytkownik może skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych w naszej firmie pod podanym powyżej adresem lub przesłać wiadomość na adres poczty elektronicznej cdpo@mahle.com.